Tiếng việt | Vietnamese

Hoạch định trước về việc chăm sóc là gì?

Nếu quý vị đã không còn thực sự khỏe mạnh nữa và không có khả năng trao đổi mong muốn của mình với người khác nữa, thì quý vị muốn ai là người nói chuyện dùm cho mình? Quý vị muốn họ nói những gì?

Đôi khi việc bị bệnh tật nặng hoặc chấn thương nghiêm trọng có nghĩa là người ta không thể có những lựa chọn riêng cho mình về mặt chăm sóc y tế. Điều này có thể xảy ra đối với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, và đặc biệt là vào những ngày cuối đời.

Việc Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc cho phép một người nói những gì quan trọng đối với họ, nếu như họ không thể tự mình giao tiếp được.

Lợi ích cho quý vị và những người gần gũi với quý vị

Hoạch định trước về việc chăm sóc: 

 • giúp đảm bảo rằng sự chọn lựa về mặt chăm sóc y tế của qúy vị được biết đến và được tôn trọng nếu quý vị không thể tự mình nói dùm cho bản thân vì sức khỏe quá yếu
 • lợi ích cho những người gần gũi với quý vị. Nghiên cứu cho thấy rằng, so với những người khác, gia đình của những người đã có hoạch định trước về việc chăm sóc, ít lo lắng và căng thẳng hơn khi được yêu cầu tham gia vào những quyết định quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe.

Người thay thế đưa ra quyết định làm gì?

Khi một người chuẩn bị việc Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc, họ có thể mời một ai đó làm người đưa ra quyết định thay thế cho mình. Nếu người đó mất khả năng đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của mình, thì người thay thế đưa ra quyết định có thể quyết định thay cho họ. Hoạch Định Về Việc Chăm Sóc Trước sẽ đưa ra chỉ đạo và hướng dẫn.

Luật ở một số tiểu bang/ vùng lãnh thổ có thể cho phép chỉ định nhiều hơn một người thay thế đưa ra quyết định.

ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ LÀ VIỆC KHÓ KHĂN. HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC VỀ CHĂM SÓC CÓ THỂ MANG LẠI SỰ YÊN TÂM VÀ THOẢI MÁI BỞI VÌ SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC RÕ RÀNG, HIỂU ĐÚNG VÀ TÔN TRỌNG.

Tôi cần phải làm gì?

Hãy cởi mở

 • Hãy suy nghĩ và bàn thảo về những giá trị, niềm tin, sở thích của quý vị về việc chăm sóc sức khỏe hiện tại và trong tương lai.
 • Hãy quyết định xem ai là người quý vị muốn nói chuyện thế cho quý vị nếu quý vị bị bệnh rất nặng và không thể tự mình lên tiếng cho bản thân. Hãy hỏi họ xem nếu họ có sẵn lòng làm “người thay thế đưa ra quyết định” cho quý vị hay không.
Họ cần phải:
 • sẵn sàng có mặt (điều lý tưởng là sống chung trong cùng một thành phố hoặc khu vực)
 • trên 18 tuổi
 • chuẩn bị để nói dùm cho quý vị một cách rõ ràng và tự tin khi nói chuyện với các bác sĩ, chuyên gia y tế và các thành viên gia đình.
 • Tùy vào tiểu bang/ vùng lãnh thổ, quý vị có thể chỉ định nhiều hơn một người thay thế đưa ra quyết định cho mình.

Hãy sẵn sàng

 • Hãy nói chuyện với người thay thế đưa ra quyết định của quý vị về những giá trị, niềm tin, và mong muốn của quý vị và những người khác tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị hiện tại, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, người chăm sóc, bác sĩ.
 • Dù qúy vị không cần phải nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia y tế khi viết bản Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc của mình, tuy nhiên nếu có bác sĩ và chuyên gia y tế khác tham gia cùng là một điều tốt. Họ có thể tư vấn cho quý vị và giúp quý vị ghi lại sự lựa chọn của mình, vì vậy việc nhờ giúp đỡ là một ý hay. Có những yêu cầu pháp lý khác nhau ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác nhau ở Úc. Ở một vài tiểu bang và vùng lãnh thổ, có những điều luật quan trọng liên quan đến việc ai có thể làm chứng việc ghi chép cho quý vị.

Hãy lắng nghe

 • Hãy viết mong muốn của quý vị ra. Quý vị có thể tìm thêm thông tin liên quan đến luật lễ của tiểu bang/ vùng lãnh thổ tại advancecareplanning.org.au. Bác sĩ gia đình của quý vị có thể hỗ trợ mẫu đơn cho quý vị.
 • Một văn bản Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho người thay thế đưa ra quyết định cho quý vị, khi cần. Văn bản đó giúp cho mọi người yên tâm, giúp biết được rằng sở thích của quý vị đang được đề cập và tôn trọng.

Sao và lưu trữ văn bản đó với:

 • người (những người) thay thế đưa ra quyết định cho quý vị
 • bác sĩ gia đình/ bác sĩ địa phương của quý vị
 • bác sĩ chuyên khoa của quý vị
 • nhà dưỡng lão nội trú của quý vị
 • bệnh viện của quý vị
 • myagedcare.gov.au

 

Quý vị không cần phải đưa bản sao cho từng người, tuy nhiên, hãy chắc chắn người thay thế đưa ra quyết định cho quý vị và bác sĩ chính của quý vị có một bản sao.

Hãy tải bản Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc lên ‘My Health Record’ (Hồ Sơ Sức Khỏe Của Tôi) tại myhealthrecord.gov.au

Hãy xem xét bản Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc của mình mỗi năm. Quý vị cũng nên xem xét kế hoạch này nếu sức khỏe, hoàn cảnh cá nhân hay cuộc sống có sự thay đổi.


Pháp luật và hoạch định trước về việc chăm sóc

Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ khác nhau ở Úc có luật khác nhau liên quan đến việc hoạch định trước về việc chăm sóc. Khi hoạch định cho việc chăm sóc trong tương lai của chính mình, thì việc hiểu biết pháp luật trong tiểu bang/ vùng lãnh thổ của quý vị là điều rất hữu ích.

Tùy vào tiểu bang/ vùng lãnh thổ:

 • người thay thế đưa ra quyết định có thể được bổ nhiệm hợp pháp với tư cách là một ‘cơ quan’, ‘người giám hộ’, ‘người giám hộ lâu dài’ hoặc ‘người được ủy quyền lâu dài’, được chỉ định một cách hợp pháp
 • Bản Hoạch Định Về Việc Chăm Sóc Trước cũng có thể được gọi là một ‘chỉ thị trước về việc chăm sóc’ hoặc ‘chỉ thị trước về việc chăm sóc sức khỏe’ và có thể bao gồm một ‘giấy chứng nhận từ chối điều trị’.

Quý vị có thắc mắc gì về việc hoạch định trước về việc chăm sóc và muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình thay vì tiếng Anh?

Quý vị có thể được thông dịch viên trợ giúp với giá cước địa phương (trừ khi gọi bằng điện thoại di động) bằng cách làm theo những bước sau:

 1. Gọi 13 14 50, Thứ Hai đến Thứ Sáu 9.00 sáng-5.00 chiều.
 2. Nói tên ngôn ngữ quý vị muốn giao tiếp.
 3. Chờ điện thoại để được gặp thông ngôn viên (có thể lên tới 3 phút).
 4. Yêu cần thông ngôn viên liên lạc với Advance Care Planning Australia vào số1300 208 582.
 5. Nhờ thông ngôn viên giúp đỡ để bàn thảo với nhân viên hoặc tình nguyện viên của chúng tôi.

 

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

NATIONAL ADVANCE CARE PLANNING SUPPORT SERVICETM (ĐƯỜNG DÂY TƯ VẤN TOÀN QUỐC) : 1300 208 582

 

Âm thanh

 

In

Xem và tải tiện ích hoạch định trước về việc chăm sóc của chúng tôi bằng [ngôn ngữ của quý vị] bên dưới

 • Dành cho từng cá nhân | For individuals (Vietnamese)

  Advance Care Planning Australia

  Hoạch định trước về việc chăm sóc là gì? | What is advance care planning? A fact sheet about advance care planning for individuals, in English and Vietnamese.
 • Dành cho người thay thế đưa ra quyết định | For substitute decision-makers (Vietnamese)

  Advance Care Planning Australia

  Hoạch định trước về việc chăm sóc là gì? | What is advance care planning? A fact sheet about advance care planning for substitute decision-makers, in English and Vietnamese.
 • Dành cho nhân viên chăm sóc | For care workers (Vietnamese)

  Advance Care Planning Australia

  Hoạch định trước về việc chăm sóc là gì? | What is advance care planning? A fact sheet about advance care planning for care workers, in English and Vietnamese.

Viđêô