Ελληνικά | Greek

Τι είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας;

Εάν ήσασταν βαριά άρρωστος και δε μπορούσατε να εκφράσετε τις προτιμήσεις φροντίδας σας στους άλλους, ποιος θα θέλατε να μιλήσει για σας; Τι θα θέλατε να πει;

Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κάποιος πάσχει από νόσο σε προχωρημένο στάδιο ή πάθει κάποιο σοβαρό τραυματισμό μπορεί να μην είναι σε θέση να επιλέξει ο ίδιος την υγιεονομική του φροντίδα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται, και ειδικά προς το τέλος της ζωής του. 

Η σύνταξη Έγκαιρου Προγραμματισμού Φροντίδας σας επιτρέπει να πείτε αυτά που είναι σημαντικά για εσάς, εάν στο μέλλον δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε και να τα πείτε o ίδιος.

If you were very unwell, and not able to communicate your preferences for care to others, who would you want to speak for you? What would you want them to say?

Writing an Advance Care Plan lets you say what is important to you, if you are ever unable to communicate for yourself.

Advanced illness or serious injury can sometimes mean that people cannot make their own decisions about healthcare. This can happen to people of all ages, and especially towards end of life.

Δείτε και κατεβάστε τους πόρους του προγράμματος έγκαιρης φροντίδας στα Ελληνικά παρακάτω | View and download our advance care planning resources in Greek below: