Polski | Polish

Jak wygląda planowanie wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości?

Kto ma występować w twoim imieniu na wypadek poważniej choroby, jeśli nie będziesz w stanie określić osobom trzecim, jakie masz życzenia co do swojej opieki? Jak mają one postąpić?

Zaawansowana choroba lub poważne obrażenia mogą czasami sprawić, że nie będziemy w stanie samodzielnie podejmować decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej. Może to dotknąć osób w każdym wieku, a zwłaszcza pod koniec życia.

Przygotowanie planu wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości ma zastosowanie w przypadku, gdybyś kiedykolwiek nie mógł sam tego zrobić.

Korzyści dla ciebie i twoich bliskich

Plan wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości:

 • pomaga zapewnić, aby twoje preferencje dotyczące opieki zdrowotnej były znane i przestrzegane w przypadku, gdy choroba uniemożliwia ci wyrażenie własnej woli
 • jest źródłem wsparcia dla twoich bliskich. Badania wykazują, że rodziny osób, które wyraziły swoją wolę w sprawie opieki, dotyka mniejszy stres i obawy, gdy proszone są o podjęcie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej osób trzecich.

Na czym polega rola osoby podejmującej decyzje w zastępstwie?

Osoba przygotowująca Plan może wyznaczyć kogoś, kto będzie podejmować decyzje w jej zastępstwie. Jeśli straci ona zdolność do powzięcia decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej, osoba podejmująca decyzje w zastępstwie może występować w jej imieniu. Plan zapewni kierunek działań i odpowiednie wskazówki.

Przepisy obowiązujące w niektórych stanach czy terytoriach zezwalają na powołanie więcej niż jednej osoby podejmującej decyzje w zastępstwie.

PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA W ZASTĘPSTWIE MOŻE BYĆ TRUDNĄ SPRAWĄ. PLAN WYRAŻANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWIE OPIEKI W PRZYSZŁOŚCI MOŻE STAĆ SIĘ ŹRÓDŁEM SPOKOJU I KOMFORTU, GDYŻ PREFERENCJE SĄ JASNE, ZROZUMIAŁE I POWAŻANE.

Jak należy postąpić?

Bądź otwarty

 • Przemyśl i przedstaw, co jest dla ciebie ważne, w tym twoje przekonania i preferencje dotyczące obecnej i przyszłej opieki zdrowotnej.
 • Zdecyduj, kto mógłby podejmować decyzje w twoim imieniu, jeżeli ciężko zachorujesz i nie będziesz mógł sam się na ten temat wypowiedzieć. Zapytaj, czy osoba ta chciałaby się podjąć działań jako „osoba podejmująca decyzje w zastępstwie”

  Osoba podejmująca decyzje w zastępstwie powinna być:

  • dostępna (najlepiej mieszkać w tym samym mieście lub regionie)
  • w wieku powyżej 18 roku życia
  • przygotowana do jasnego i pewnego wypowiadania się w twoim imieniu podczas rozmów z lekarzami, innymi pracownikami służby zdrowia i członkami rodziny.
  • W zależności od stanu czy terytorium, w którym mieszkasz, możesz wybrać więcej niż jedną osobę podejmującą decyzje w zastępstwie.

   Bądź gotów

   • Przedstaw osobie podejmującej decyzje w zastępstwie i z innym osobom zaangażowanym w twoją opiekę, na przykład członkom rodziny, przyjaciołom, opiekunom i lekarzom, na czym ci zależy, oraz swoje przekonania i preferencje.
   • Pomimo że nie musisz korzystać z pomocy pracowników służby zdrowia podczas opracowywania planu, dobrym wyjściem byłoby zaangażowanie lekarza pierwszego kontaktu (GP) i innych pracowników służby zdrowia. Mogą oni doradzić i pomóc w udokumentowaniu twoich decyzji. W każdym stanie i terytorium Australii wymagania prawne mogą się różnić. W związku z tym warto skorzystać z pomocy. W niektórych stanach i terytoriach przyjęte są ważne zasady dotyczące osób, które mogą poświadczyć podpisywane dokumenty.

   Bądź aktywny

   • Wyszczególnij swoje preferencje. Informacje o zasadach obowiązujących w danym stanie czy terytorium można znaleźć na stronie advancecareplanning.org.au. Twój lekarz będzie również mógł pomóc w wypełnieniu formularza.
   • Pisemny plan/dyrektywa ułatwi zadanie osobie lub osobom podejmującym decyzje w zastępstwie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może zapewnić on wszystkim spokój, mając na uwadze to, że twoje preferencje są zrozumiałe i poważane.

   Zrób kopie i przechowuj pisemną wersję planu:

   • u osoby lub osób podejmujących decyzje w zastępstwie
   • u lekarza pierwszego kontaktu/miejscowego lekarza
   • u specjalisty lub specjalistów
   • w domu opieki dla osób starszych
   • w szpitalu
   • Na stronie myagedcare.gov.au

   Nie musisz przekazywać kopii planu wszystkim, jednak upewnij się, by twój opiekun podejmujący decyzje w zastępstwie i główny lekarz posiadał kopię.

   Zapisz swój plan/dyrektywę w zakładce „My Health Record” (Mój Zapis o Zdrowiu) dostępnej na stronie myhealthrecord.gov.au

   Prawo i planowanie opieki

   Każdy plan i terytorium w Australii ma różne prawa dotyczące planowania opieki. W trakcie planowania opieki na przyszłość, zrozumienie prawa obowiązującego w danym stanie czy terytorium będzie przydatne.

   W zależności od stanu czy terytorium:

   • osoba podejmująca decyzje w zastępstwie może w świetle prawa pełnić rolę „pełnomocnika”, „opiekuna” lub „trwałego opiekuna”
   • plan wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości może być również nazwany „dyrektywą opieki” lub „dyrektywą opieki zdrowotnej” i może obejmować świadectwo „niewyrażania zgody na leczenie”.

   Czy masz pytania dotyczące planowania opieki i chciałbyś porozmawiać w języku innym niż język angielski?

   Możesz otrzymać pomoc od tłumacza za cenę połączenia lokalnego (z wyjątkiem telefonów komórkowych), podejmując następujące czynności:

   1. Zadzwoń pod nr 13 14 50, w dni powszednie od godziny 9.00 do 17.00.
   2. Powiedz, w jakim języku chciałbyś rozmawiać.
   3. Poczekaj na zgłoszenie się tłumacza (zwykle może to trwać do 3 minut).
   4. Poproś tłumacza o skontaktowanie się z Advance Care Planning Australia pod nr telefonu 1300 208 582.
   5. Rozmawiaj z naszym personelem lub wolontariuszem przy pomocy tłumacza.

   Gdzie można uzyskać więcej informacji?

   NATIONAL ADVANCE CARE PLANNING SUPPORT SERVICETM (KRAJOWA INFOLINIA DORADCZA): 1300 208 582

   Audio

   Print

   • Planowanie wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości | POLSKI

    Advance Care Planning Australia

    A fact sheet about advance care planning for individuals, in English and Polish.
   • Planowanie wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości dla osoby podejmującej decyzje w zastępstwie | Polski

    Advance Care Planning Australia

    A fact sheet about advance care planning for substitute decision-makers, in English and Polish.
   • Planowanie wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości dla pracowników opieki społecznej | Polski

    Advance Care Planning Australia

    A fact sheet about advance care planning for care workers, in English and Polish.