Polski | Polish

Jak wygląda planowanie wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości?

Kto ma występować w twoim imieniu na wypadek poważniej choroby, jeśli nie będziesz w stanie określić osobom trzecim, jakie masz życzenia co do swojej opieki? Jak mają one postąpić?

Zaawansowana choroba lub poważne obrażenia mogą czasami sprawić, że nie będziemy w stanie samodzielnie podejmować decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej. Może to dotknąć osób w każdym wieku, a zwłaszcza pod koniec życia.

Przygotowanie planu wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości ma zastosowanie w przypadku, gdybyś kiedykolwiek nie mógł sam tego zrobić.

If you were very unwell, and not able to communicate your preferences for care to others, who would you want to speak for you? What would you want them to say?

Writing an Advance Care Plan lets you say what is important to you, if you are ever unable to communicate for yourself.

Advanced illness or serious injury can sometimes mean that people cannot make their own decisions about healthcare. This can happen to people of all ages, and especially towards end of life.

Wyświetl i pobierz nasze zasoby planowania opieki w języku polskim poniżej | View and download our advance care planning resources in Polish below: